https://truckersfriendlyplace.eu/wp-content/uploads/2023/05/kodeks-head2.jpg

Kodeks Załadowcy

Kodeks

Kodeks Załadowcy

Stworzony przez nas na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych raport “Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i Europie” nie pozostawia wątpliwości – miejsca załadunku i rozładunku nie stanowią środowiska przyjaznego kierowcom. 

Aby podkreślić problemy pojawiające się w bazach logistycznych, a także zmobilizować załadowców do wyznaczenia sobie i swoim pracownikom wysokich standardów zachowań wobec kierowców, stworzyliśmy kodeks etyczny – zbiór dziesięciu zasad, które powinny być przestrzegane w każdym miejscu załadunku i rozładunku.