https://truckersfriendlyplace.eu/wp-content/uploads/2023/05/naglowki-stron-o-projekcie.jpg

O projekcie

Projekt

Truckers Friendly Place

Kiedy opublikowaliśmy raport “Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i Europie” zrozumieliśmy, że warunki pracy kierowców w miejscach załadunku i rozładunku muszą się zmienić. Ustawiliśmy je na szczycie listy priorytetów Fundacji. Dlatego od razu rozpoczęliśmy pracę nad projektem TRUCKERS FRIENDLY PLACE. Jego nadrzędną misją jest poprawa warunków pracy kierowców zawodowych. Stworzenie środowiska przyjaznego CZŁOWIEKOWI za kółkiem ciężarówki, ponieważ to właśnie ludzkiego traktowania brakuje kierowcom.  
W ramach projektu chcemy: